• Lise Thorn, skoleleder
  • Mette Nielsen, lærer

Jul, jul, jul ...
Julestjerner, juleklip, juletræer, julemusik,julegaver, julekalendere, julehjerter, julenisse, julemad, julehygge… December burde starte med J, for der findes vel næppe en måned hvor ét bestemt ord bruges så ofte. Og selv om december kan give sved på panden over alt det, der skal nås, så er det vist den måned, som langt de fl este glæder sig mest til. Derfor skal vi også huske på at lade julefreden sænke sig. Lige nu er juleklipperiet godt i gang i klasserne. Guirlanderne er stadig et hit, akkurat som da jeg var barn. Indskolingen holdt traditionen tro fælles jule-, hygge-, klippe-, legedag den sidste torsdag i november – en dag hvor børn, lærere og pædagoger sammen skaber en rigtig god stemning i hele afdelingen.

Luciaoptoget
Torsdag den 13. december blev „lyset båret ind“ i aulaen af Luciaoptoget, og ganske som der plejer, kom en lille klump i halsen, fordi synet, stemningen og sangen er bevægende og intens. Også i år fik optoget mulighed for at øve sig med publikum inden selve dagen, fordi der tirsdag den 11. december var generalprøve i Skelager Kirke.

I ledelsesteamet får vi for tiden rig mulighed for at se de pyntede klasselokaler. Det gør vi, fordi vi har sat gang i en „konkurrence“, i håb om at få alle klasselokaler til at fremstå mere indbydende og med den hensigt, at eleverne skal tage et større ansvar i det arbejde. Vi foretager stikprøvekontroller én gang om ugen, og hver fredag sættes en smiley op, som enten kan være glad, sur eller give en „advarsel“. Første gang, der kåres en vinder, er til juleafslutningen i aulaen fredag d. 21/12. Der er kun én klasse, der kan vinde – og præmien er noget, som hele klassen kan få glæde af. Vi oplever, at det tages meget seriøst, så det kan blive en særdeles svær kunst kun at udnævne én klasse blandt 34. Vi fortsætter imidlertid konkurrencen eft er juleferien og frem til sommerferien, så flere klasser kan få mulighed for at vinde.

Hvert efterår udfylder alle elever en trivselsundersøgelse, hvor resultaterne afspejler både det fysiske og psykiske læringsmiljø samt elevernes generelle sundhed. Generelt er resultaterne gode, men den nævnte smiley-konkurrence er også en konsekvens af undersøgelsen, idet flere (især de ældre) elever har peget på, at de ikke synes skolen er pæn! Noget vi glæder os over er, at der igen i år ser ud til, at der stort set ikke finder mobning sted! Det vidner på, at klassernes og skolens arbejde med trivsel virker! En anden glædelig ting er, at bade alkohol og rygning blandt de ældste elever ligger væsentligt under det kommunale gennemsnit. I hver klasse følger klaselærerenop på klassens resultater, og indsatser aft ales – hvilket forældrene orienteers om.

Inklusion
Inklusion er, som jeg også tidligere har skrevet, ét af de store indsatsområder I skolerne. Der oprettes ikke længere så mange specialklasser, da hensigten er, at børn skal gå i skole dér, hvor de bor, og at man i de lokale distriktsklasser skal etablere særlige specialpædagogiske tiltag, der kan være med til at hjælpe børn, der har særlige behov.


Det kan måske lyde svært, især når man ser det på „papir“ eller debatteret i pressen. Langt hen ad vejen er det min oplevelse, at det går rigtig godt – og især fordi lærerne og pædagogerne er meget professionelle i et arbejde, der handler om at kunne bruge hjerne og hjerte. Inklusionen kommer dog aldrig i mål, hvis ikke skolen og forældrene samarbejder om det! Som forældre har I en virkelig stor betydning for, om børn i jeres barns klasse oplever at være inkluderet! Det betyder meget, hvordan I taler om klassen og børnene i klassen – og især hvor aktivt I støtter op om de aktiviteter, der sker i klassen og skolen. Som noget nyt indkaldte vi i slutningen af oktober til et „inklusionsmøde“ for forældre i 0. klasserne!
Foruden forældre deltog børnehaveklasselederne, ledelsen, skolebestyrelsesrepræsentanter plus skolens tre inklusionsvejledere. Vi vurderede eft erfølgende, at mødet havde været en succes, og vi så et stort forældreengagement i forhold til at være med til at løfte indsatsen. Tak for det!

Skolebestyrelsen
Vi har haft valg til skolebestyrelsen, og der er ikke sket meget nyt! Samtlige repræsentanter fra sidste års bestyrelse fortsætter, men der er kommet to nye suppleanter, som også er velkomne til møderne. Bestyrelsen har fokus på forældreinddragelse og skolehjemsamarbejdet. I starten af november afh oldtes et cafémøde for klasserådsrepræsentanter. Hensigten med mødet var at udvide kendskabet til klasserådsarbejdet og her også give idéer til arbejdet. Der kom fl ere gode fremtidige tiltag ud af mødet, bl.a. at vi fra næste skoleår indkalder til et fælles møde for alle klasserådsrepræsentanter umiddelbart efter det første forældremøde.

Lige nu venter (måske) en ny reform for folkeskolen. Set fra min stol er det store, spændende og ambitiøse tiltag, der lægges frem – noget som, hvis reformudspillet vedtages, vil forandre folkeskolen væsentligt. Der er nok ikke mange, der kan være uenige i, at det vil være kærkomment med flere timer i en hel del fag, og især hilser jeg velkommen, at sprogfagene opprioriteres. Som noget ganske nyt introduceres „aktivitetstimer“.

Her tænker jeg, at det er særdeles vigtigt, at vi i skolen klart får defi neret, hvad timerne kan indeholde, så lærerne og pædagogerne oplever at være klædt på til at kunne varetage timerne, og ikke mindst at eleverne oplever timerne som fagligt vedkommende! Jeg er ikke i tvivl om, at det er et tema, jeg senere vil vende tilbage til. Lige nu venter en juleferie - en ferie, der for mange betyder meget samvær med familie og gode venner. En ferie med højtid og fortættet stemning, men også dage med afslapning og hygge. Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2012.

  • Ole Bering, lærer
  • Vivian Bonde, lærer

Lad lyset brænde
Aftenen bliver kølig, duggen falder. Vi rykker tættere sammen omkring lejrbålet Duften af knitrende brænde, gnister der springer, røg i øjnene og sang i sommernatten – det bliver alt sammen til en sanseoplevelse, vi aldrig glemmer omkring bålets varme. Man sidder der som en stor dreng, glemmer sig selv en smule og føler, at man er en del af noget større, uden at man egentlig kan sætte ord på, hvad det er. Lyset gør ét eller andet ved os mennesker, lige som det skaber en vækst i planterne i den første forårstid. De kæmper sig op ad den kolde jord, og når først de er oppe i lyset og mærker varmen, folder de sig ud, hver med deres kulør og identitet. Der var noget særligt over den sidste dag før jul i min barndoms klasseværelse.

Hverdagen kunne være trist og grå. Hver havde vi vel vores at slås med, hvad enten det var en pige, som man var hemmeligt forelsket i, en punkteret cykel eller en bedstemor, der var syg. Alt sammen blev det glemt, i det sekund læreren trak gardinerne for og kom rundt og tændte de små stearinlys, vi havde fået lov at få med i skole denne ene gang om året. Der var en særlig stemning, når vi sad stille på vores pladser med hver vores tændte lys. Og når vi så derhjemme fejrede juleaft en, var det med levende lys på træet … og en spand vand stående ved siden af, hvis der nu gik ild i de tørre grannåle. Sådan kom vi igennem vinteren. Hvor lang og mørk den end føltes, var den lige pludselig ovre, og det blev lettere at komme ud af fj erene om morgenen og gå „om i skolen“.

Moder Theresa
Den katolske nonne, Moder Teresa, der modtog Nobels fredspris i 1979, levede ikke en glorværdig tilværelse i rampelyset. Da hun som nonne var kommet til Calcutta, sprang en gnist i hendes sind, da hun så mennesker ligge syge og beskidte på gaderne. Den gnist blev til et stort lys i fattigdommens mørke, da hun i en lang årrække sammen med sine medarbejdere tilbød de syge en seng og pleje, de døende omsorg og nærvær. Engang blev hun spurgt, hvad hemmeligheden bag hendes arbejde var. Hun svarede: „Kærlighed“. Et forslidt ord, ja, men med handling bag et lys i mørket.

Doktor Livingstone
Når der er noget, man brænder for, rykker man tættere sammen, som vi gjorde omkring lejrbålet i sommernatten. Hvis vi har et projekt, hvor vi gør brug af hinanden trods forskelligheder – hvor vi kan se, at kammeraterne er anderledes end os, men de er gode at samarbejde med, og de kan noget, vi ikke selv kan, så springer der en gnist, et lys i mørket. Og der hvor vi har prøvet at glemme os selv og vores egne behov for at gøre noget for et andet menneske, så er det som om vi selv får en glæde tilbage. Det er de færreste, der får så stor en opgave som Moder Theresa, Doktor Livingstone og den slags fyrtårne i menneskehedens historie. Men mindre kan også gøre det. På en måde har alle mennesker deres eget lys at bære med sig i livet, lige som lyset vi havde foran os I klasseværelset. Lyset spejler sig i øjnene – der er et glimt og en gnist derinde bagved. Det er den, som enhver lærer og pædagog kigger efter hos deres elever.

Det er den flamme, som vi gerne vil have til at brænde. At hvert enkelt barn opdager, hvor fantastisk det er – hvor meget det egentlig kan og ikke hvad det ikke kan! Det er ikke alle, der kan det samme eller når lige langt, men hver har lov at glæde sig over sig selv … og de andre. Ja, mennesker har brug for lys og varme, at rykke sammen og føle, at man har en identitet, at man er værdifuld.

Hver enkelt skal lade sit lys brænde, men ét er strengt forbudt: at bruge energi på at puste de andres lys ud gennem trusler eller gennem nedladende ord. Hvis man gør det, går det ud over én selv i den sidste ende. For vi har alle et ansvar for hinanden. Hver dag skal man bringe ‚ sin flamme’ med sig. Hver dag skal man passe på, at de andres ‚lys’ ikke går ud! Som der bl.a. står i et digt, som hvert år læses op af en Lucia-pige: „Lysene skal skinne for alle på jorden, nå ned i kløfter, klatre op på bjerge, besøge triste sind, holde syge i hånden, bygge bro over fjendskab“.

  • Vivian Bonde, lærer
  • Mette Nielsen, lærer

Det’ er sørme, det’ sandt, december... – og JUL!
Vi har haft en aktiv, travl og hyggelig december måned med masser af juleaktiviteter: julegaveværksteder (hvor alle er blevet tilbudt at lave julegaver), Jule-åbent-hus med dejligt fremmøde og vi slutter december med Basens-børne-bingo-banko, hvor vi får sagt god jul til hinanden. I hele juleferien (22. december 2012 – 2. januar 2013) er Basen lukket. Vi er alle sammen på Filuren. I samme periode holder SFO Vorrebassens voksne også deres ferie, så det er få af os, som er på arbejde hele ferien. Som sædvanligt skal du huske at være i SFO senest kl. 10 i ferieperioden. Mellem jul og nytår er hele SFO lukket, der vil dog være nødpasning for de børn som er tilmeldt. Lige så snart juleferien er forbi, går vi så for alvor i gang med vores Musical. Børnene har valgt gruppe og fået besked på, hvilken gruppe de er med i, så vi starter med at øve mandag den 7. januar 2013 – hver dag kl. 13.00 (eller når børnene får fri fra skole) og vi bliver ved ind til ca. kl. 15/16. Galla-premiere FREDAG d. 25. januar 2012 så sæt allerede nu et stort X i kalenderen denne dato. Der kommer selvfølgelig en hel masse flere nyheder om musical, når vi først går i gang – men følg med på vores hjemmeside/ForældreIntra, hvor alle vores nyheder kan findes.

Musical Snehvide
2. klasserne har i mange år haft tradition for at komme i Århus Teater og se årets juleforestilling. I år bliver det så en ”efter jul & musical forestilling”. Basen inviterer alle børnene fra 2. årgang i teateret den 5. februar 2013 kl. 17.00, hvor vi skal opleve Snehvide som musical. Børnene har fået invitation med hjem – og vi har efterhånden fået tilmeldingerne tilbage, men tjek lige igen og se om du har fået afleveret din seddel.

Skolebio
4. klassernes skolebio fortsætter på den anden side af jul, og når bio slutter, fortsætter vi med at have aftenåben en aften om måneden, hvor vi spiser aftensmad sammen og hygger os med forskellige aktiviteter. I løbet af foråret udbygges vores samarbejde med klubben Nydam, så børnene kommer til at kende klubben – og de voksne – rigtig godt, inden vi slutter året af med en shelter tur, hvor Nydams pædagoger også deltager.

Tur til Djurs Sommerland
3. klasserne er ikke blevet glemt, vores tradition er at slutte skoleåret af med en fælles tur til Djurs Sommerland – og det skal vi selvfølgelig også i år. Der kommer meget mere information når sommerferien nærmer sig!!

Fællesspisningsaftner
Vi har på vores afdelingsmøde planlagt nogle fællesspisningsaftner, i løbet af foråret. Vi vil afholde dem årgangsvis og vil bede jer tage en ret med til vores fælles ta’-selv-bord. Meget gerne en ”egns-ret” så vi har mulighed for at smage mad fra alle verdens lande. Vi vil forsøge at booke aula/gymnastiksal disse aftener, så vi også kan lege lidt fælleslege. Der kommer mere information når vi er på den anden side af musical.

”Pædagogisk idræt”
På samme afdelingsmøde har vi voksne på Basen diskuteret ”Pædagogisk idræt” – hvordan vi arbejder med idræt og hvad vi mener det betyder for både børnene og os, at vi benytter aula, gymnastiksal, svømmehal og ude-arealerne. I Vorrebassens værdigrundlag, om Trivsel og sundhed, står der følgende, som vi forsøger at udføre og efterleve i videst mulige omfang: ”I SFO Vorrebassen har vi en vision om at skabe et tilbud, som lægger vægt på idræt og bevægelse igennem fysisk udfoldelse og leg. Vi ser det som en kerneydelse, at sikre, at vores børn bliver stimuleret i et omfang, der udvikler dem motorisk såvel som socialt. Børn i Vorrebassen skal igennem fysiske aktiviteter opnå en større kropslig bevidsthed, udvikle deres selvopfattelse og styrke deres selvværd. Derudover tror vi på, at det via idræt og bevægelse, er muligt at udvikle kompetencer, som barnet kan bruge i dagligdagen og livet efter SFO. Vores formål med at inddrage bevægelse og idræt i SFO, er at fremme sundhed og trivsel. Igennem Idræt og bevægelse har vi som målsætning at skabe læringsrum der udvikler og støtter barnet i dets sanse motoriske, fysiske, kognitive, emotionelle og sociale udvikling. For at udføre dette i praksis anvender vi pædagogisk idræt i vores dagligdag. Vores nuværende praksis tager udgangspunkt i at vi er tre forskellige afdelinger som består af Filuren 0.-1. klasse, Basen 2.-4. klasser samt Regnbuen som er klasseopdelt fra 0.- 6. klasse.

Da vi er en stor SFO er det vigtigt for at os at udnytte vores fysiske rammer fuldt ud, samt bruge mulighederne i nærmiljøet. I dagligdagen laver vi både aktiviteter individuelt og på tværs af afdelinger og klasser. Dette gør vi for at styrke børnenes sociale relationer og rummelighed på tværs af aldersgrupper og kulturelle baggrunde. Derigennem vil vi gerne fremme inklusionen og støtte op om børnenes individuelle udvikling og behov. I SFO Vorrebassen, ser vi pædagogisk idræt som et godt redskab, da det er en metode og et begreb, som kan anvendes i praksis via idræt, leg og bevægelse til opnåelse af et pædagogisk mål. Aktiviteterne skal i praksis være tilpasset målgruppen. Et centralt aspekt i pædagogisk idræt er at huske, at pædagogikken kommer før idrætten, fordi det er vigtigt at huske på, at leg i en pædagogisk kontekst ikke er det samme som at være til træning i den lokale idrætsklub.

I SFO Vorrebassen arbejder vi med en bred vifte af aktiviteter der skaber glæde og fremmer udvikling og læring. Årligt er der forskellige begivenheder, som Vorrebassen enten arrangerer eller deltager i. Eksempelvis er Prins Joachim Cup et tilbagevendende tilløbsstykke, hvor børn fra tre forskellige SFO’er konkurrerer i alt fra fodbold til sæbekasseløb. Ydermere laver vi en lang række aktiviteter for børnene, såsom boldspil, dans, rollespil samt inden- og udendørs lege. Vores rammer giver også mulighed for aktiviteter som svømning eller ture ud af huset til nærliggende skov og strand, hvilket vi gerne gør brug af. I Vorrebassen stræber vi efter, at videreudvikle og udnytte det eksisterende samarbejde mellem undervisning og SFO. Pædagoger og lærer på Vorrevangskolen samarbejder i klasseteams, med den målsætning at sikre det enkelte barns trivsel og sundhed i både undervisningen og SFO.

Vi ser samarbejdet som en mulighed for at have en dialog mellem lærer og pædagoger, der sikrer en større viden om det enkelte barns muligheder og begrænsninger, på tværs af skole og SFO.” Basen har været så heldige at få en ny praktikant, som starter efter nytår. Simon skal være på Basen i et halvt år, og det er Mikkel som er praktikansvarlig. Vi må samtidig sige farvel til Miriam, og ønsker hende al mulig held og lykke i sin videre uddannelse. Vi benytter ForældreIntra rigtig meget, både ved tilmeldinger til arrangementer og ferier, men også til information, nyhedsbreve og meget mere – så det er vigtigt alle ”logger på” med jævne mellemrum og finder relevant information fra både undervisningsdelen og SFO!!

Så lige lidt praktisk:
EFTERMIDDAGSMAD: Det er rigtig dejligt at opleve, at flere og flere husker at tage eftermiddagsmad med!! – Basens café er åben for hygge, samvær og ”fællesspisning” hele eftermiddagen og vi voksne går et par runder mellem kl. 13 – 15 for at huske alle på at få spist lidt. Vi vil samtidig opfordre jer til, at give jeres børn andet end Yum-Yum med, da det tager lang tid at lave (når der er mange børn som i løbet af eftermiddagen skal koge vand til det) og vi er i tvivl om, hvor meget næring/mætning der er i ovennævnte.

HJEMMESKO! Det er tid til at have hjemmesko på indenfor – efterhånden som legepladsen bliver mere og mere våd/mudret og ungerne får varmere og varmere støvler på, er det rigtig godt at få luftet fødderne i løbet af eftermiddagen – og det sker bedst i hjemmesko, hyggesokker og lign. (sommerens sandaler eller andet indefodtøj er også helt i orden). Når vores gulve er våde, er det mest praktisk, at børnene har fodtøj på – altså noget med en sål, da vandet trænger gennem tykke sokker og giver våde tæer. Der er ingen af børnene som må benytte deres støvler inden døre hele vinteren!!

GARDEROBER: børnenes garderober er ved at være godt fyldte – og rodede, så tjek dit barns garderobe og få sommerens sidste T-shirts med hjem. Vi ser gerne, at alle garderoberne tømmes inden juleferien, så vi har mulighed for at få ryddet lidt op på gangen. Alt der ligge i vores ”glemme kasser” bliver i forbindelse med ferien afleveret til pedellerne, og kan derefter findes blandt skolens glemte ting.

LUS: Vi har haft et rigt LUSE-EFTERÅR. Det vil være godt, hvis du også i juleferien får tjekket og kæmmet, så vi måske kan starte op med en luse-fri januar Vi vil slutte med at ønske alle vores forældre og børn en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses igen i 2013.

  • VI ANBEFALER: