• Mette Nielsen, lærer
  • Stock

Forskønnelse af skolen
Som I måske har bemærket eller hørt om, har vi focus på forskønnelse af skolen Rigtig mange af skolens elever svarer i den netop afviklede trivselsrapport: ‚at skolen er grim’. Det vil vi gøre noget ved, så derfor har skolens ledelse taget initiative til det første skridt. Fra og med uge 47 og skoleåret ud, vil de enkelte klasser få tildelt smiley’er i forhold til: Hver fredag vil der blive hængt en af ovenstående smileys op i klasselokalet, der vil på et eller andet tidspunkt i løbet af ugen være stikkontrol.

Hvis alle kriterier er opfyldt, får man en glad smiley. Hvis klassen har et kriterie, der ikke er opfyldt, får man en advarselssmiley. Hvis klassen har to kriterier, der ikke er opfyldt, får man en sur smiley. Hver måned vil en klasse blive kåret og præmieret til morgensang i aulaen. Første kåring bliver i uge 51 og man kan godt vinde fl ere gange. Det dejlige er, at allerede nu, hvor vi har været i gang i 2 uger, kan vi mærke, at der der er mange klasser der går op I at leve op til kriterierne. Desuden kan vi, både ledelsen og det tekniske personale, se og mærke at der er meget pænere og ryddeligt rundt omkring.


  • VI ANBEFALER: