• Vivian Bonde, lærer
  • Mette Nielsen, lærer

Det’ er sørme, det’ sandt, december... – og JUL!
Vi har haft en aktiv, travl og hyggelig december måned med masser af juleaktiviteter: julegaveværksteder (hvor alle er blevet tilbudt at lave julegaver), Jule-åbent-hus med dejligt fremmøde og vi slutter december med Basens-børne-bingo-banko, hvor vi får sagt god jul til hinanden. I hele juleferien (22. december 2012 – 2. januar 2013) er Basen lukket. Vi er alle sammen på Filuren. I samme periode holder SFO Vorrebassens voksne også deres ferie, så det er få af os, som er på arbejde hele ferien. Som sædvanligt skal du huske at være i SFO senest kl. 10 i ferieperioden. Mellem jul og nytår er hele SFO lukket, der vil dog være nødpasning for de børn som er tilmeldt. Lige så snart juleferien er forbi, går vi så for alvor i gang med vores Musical. Børnene har valgt gruppe og fået besked på, hvilken gruppe de er med i, så vi starter med at øve mandag den 7. januar 2013 – hver dag kl. 13.00 (eller når børnene får fri fra skole) og vi bliver ved ind til ca. kl. 15/16. Galla-premiere FREDAG d. 25. januar 2012 så sæt allerede nu et stort X i kalenderen denne dato. Der kommer selvfølgelig en hel masse flere nyheder om musical, når vi først går i gang – men følg med på vores hjemmeside/ForældreIntra, hvor alle vores nyheder kan findes.

Musical Snehvide
2. klasserne har i mange år haft tradition for at komme i Århus Teater og se årets juleforestilling. I år bliver det så en ”efter jul & musical forestilling”. Basen inviterer alle børnene fra 2. årgang i teateret den 5. februar 2013 kl. 17.00, hvor vi skal opleve Snehvide som musical. Børnene har fået invitation med hjem – og vi har efterhånden fået tilmeldingerne tilbage, men tjek lige igen og se om du har fået afleveret din seddel.

Skolebio
4. klassernes skolebio fortsætter på den anden side af jul, og når bio slutter, fortsætter vi med at have aftenåben en aften om måneden, hvor vi spiser aftensmad sammen og hygger os med forskellige aktiviteter. I løbet af foråret udbygges vores samarbejde med klubben Nydam, så børnene kommer til at kende klubben – og de voksne – rigtig godt, inden vi slutter året af med en shelter tur, hvor Nydams pædagoger også deltager.

Tur til Djurs Sommerland
3. klasserne er ikke blevet glemt, vores tradition er at slutte skoleåret af med en fælles tur til Djurs Sommerland – og det skal vi selvfølgelig også i år. Der kommer meget mere information når sommerferien nærmer sig!!

Fællesspisningsaftner
Vi har på vores afdelingsmøde planlagt nogle fællesspisningsaftner, i løbet af foråret. Vi vil afholde dem årgangsvis og vil bede jer tage en ret med til vores fælles ta’-selv-bord. Meget gerne en ”egns-ret” så vi har mulighed for at smage mad fra alle verdens lande. Vi vil forsøge at booke aula/gymnastiksal disse aftener, så vi også kan lege lidt fælleslege. Der kommer mere information når vi er på den anden side af musical.

”Pædagogisk idræt”
På samme afdelingsmøde har vi voksne på Basen diskuteret ”Pædagogisk idræt” – hvordan vi arbejder med idræt og hvad vi mener det betyder for både børnene og os, at vi benytter aula, gymnastiksal, svømmehal og ude-arealerne. I Vorrebassens værdigrundlag, om Trivsel og sundhed, står der følgende, som vi forsøger at udføre og efterleve i videst mulige omfang: ”I SFO Vorrebassen har vi en vision om at skabe et tilbud, som lægger vægt på idræt og bevægelse igennem fysisk udfoldelse og leg. Vi ser det som en kerneydelse, at sikre, at vores børn bliver stimuleret i et omfang, der udvikler dem motorisk såvel som socialt. Børn i Vorrebassen skal igennem fysiske aktiviteter opnå en større kropslig bevidsthed, udvikle deres selvopfattelse og styrke deres selvværd.

Derudover tror vi på, at det via idræt og bevægelse, er muligt at udvikle kompetencer, som barnet kan bruge i dagligdagen og livet efter SFO. Vores formål med at inddrage bevægelse og idræt i SFO, er at fremme sundhed og trivsel. Igennem Idræt og bevægelse har vi som målsætning at skabe læringsrum der udvikler og støtter barnet i dets sanse motoriske, fysiske, kognitive, emotionelle og sociale udvikling. For at udføre dette i praksis anvender vi pædagogisk idræt i vores dagligdag. Vores nuværende praksis tager udgangspunkt i at vi er tre forskellige afdelinger som består af Filuren 0.-1. klasse, Basen 2.-4. klasser samt Regnbuen som er klasseopdelt fra 0.- 6. klasse.

Da vi er en stor SFO er det vigtigt for at os at udnytte vores fysiske rammer fuldt ud, samt bruge mulighederne i nærmiljøet. I dagligdagen laver vi både aktiviteter individuelt og på tværs af afdelinger og klasser. Dette gør vi for at styrke børnenes sociale relationer og rummelighed på tværs af aldersgrupper og kulturelle baggrunde. Derigennem vil vi gerne fremme inklusionen og støtte op om børnenes individuelle udvikling og behov. I SFO Vorrebassen, ser vi pædagogisk idræt som et godt redskab, da det er en metode og et begreb, som kan anvendes i praksis via idræt, leg og bevægelse til opnåelse af et pædagogisk mål. Aktiviteterne skal i praksis være tilpasset målgruppen. Et centralt aspekt i pædagogisk idræt er at huske, at pædagogikken kommer før idrætten, fordi det er vigtigt at huske på, at leg i en pædagogisk kontekst ikke er det samme som at være til træning i den lokale idrætsklub. I SFO Vorrebassen arbejder vi med en bred vifte af aktiviteter der skaber glæde og fremmer udvikling og læring. Årligt er der forskellige begivenheder, som Vorrebassen enten arrangerer eller deltager i. Eksempelvis er Prins Joachim Cup et tilbagevendende tilløbsstykke, hvor børn fra tre forskellige SFO’er konkurrerer i alt fra fodbold til sæbekasseløb.

Ydermere laver vi en lang række aktiviteter for børnene, såsom boldspil, dans, rollespil samt inden- og udendørs lege. Vores rammer giver også mulighed for aktiviteter som svømning eller ture ud af huset til nærliggende skov og strand, hvilket vi gerne gør brug af. I Vorrebassen stræber vi efter, at videreudvikle og udnytte det eksisterende samarbejde mellem undervisning og SFO. Pædagoger og lærer på Vorrevangskolen samarbejder i klasseteams, med den målsætning at sikre det enkelte barns trivsel og sundhed i både undervisningen og SFO.

Vi ser samarbejdet som en mulighed for at have en dialog mellem lærer og pædagoger, der sikrer en større viden om det enkelte barns muligheder og begrænsninger, på tværs af skole og SFO.” Basen har været så heldige at få en ny praktikant, som starter efter nytår. Simon skal være på Basen i et halvt år, og det er Mikkel som er praktikansvarlig. Vi må samtidig sige farvel til Miriam, og ønsker hende al mulig held og lykke i sin videre uddannelse. Vi benytter ForældreIntra rigtig meget, både ved tilmeldinger til arrangementer og ferier, men også til information, nyhedsbreve og meget mere – så det er vigtigt alle ”logger på” med jævne mellemrum og finder relevant information fra både undervisningsdelen og SFO!!

Så lige lidt praktisk:
EFTERMIDDAGSMAD: Det er rigtig dejligt at opleve, at flere og flere husker at tage eftermiddagsmad med!! – Basens café er åben for hygge, samvær og ”fællesspisning” hele eftermiddagen og vi voksne går et par runder mellem kl. 13 – 15 for at huske alle på at få spist lidt. Vi vil samtidig opfordre jer til, at give jeres børn andet end Yum-Yum med, da det tager lang tid at lave (når der er mange børn som i løbet af eftermiddagen skal koge vand til det) og vi er i tvivl om, hvor meget næring/mætning der er i ovennævnte.

HJEMMESKO! Det er tid til at have hjemmesko på indenfor – efterhånden som legepladsen bliver mere og mere våd/mudret og ungerne får varmere og varmere støvler på, er det rigtig godt at få luftet fødderne i løbet af eftermiddagen – og det sker bedst i hjemmesko, hyggesokker og lign. (sommerens sandaler eller andet indefodtøj er også helt i orden). Når vores gulve er våde, er det mest praktisk, at børnene har fodtøj på – altså noget med en sål, da vandet trænger gennem tykke sokker og giver våde tæer. Der er ingen af børnene som må benytte deres støvler inden døre hele vinteren!!

GARDEROBER: børnenes garderober er ved at være godt fyldte – og rodede, så tjek dit barns garderobe og få sommerens sidste T-shirts med hjem. Vi ser gerne, at alle garderoberne tømmes inden juleferien, så vi har mulighed for at få ryddet lidt op på gangen. Alt der ligge i vores ”glemme kasser” bliver i forbindelse med ferien afleveret til pedellerne, og kan derefter findes blandt skolens glemte ting.

LUS: Vi har haft et rigt LUSE-EFTERÅR. Det vil være godt, hvis du også i juleferien får tjekket og kæmmet, så vi måske kan starte op med en luse-fri januar Vi vil slutte med at ønske alle vores forældre og børn en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses igen i 2013.

  • VI ANBEFALER: