• Henrik Sørud, lærer
  • Anderes Bach, Den jyske Opera

At underviser ”operask”
”Jeg er Figaro – jeg er den smarte. Jeg bestemmer, og nu kan vi starte”. I begyndelsen af oktober var syv af Vorrevangskolens lærere på et dagskursus hos Den Jyske Opera. Vorrevangskolen er partnerskole med Den Jyske Oprea og har den vej rundt mulighed for forskellige former for samarbejde. Måske husker mange af jer operaforestillingerne i ”Operahuset” i forbindelse med Vorrestrup-ugen sidste år, som var vores første samarbejdsprojekt. Selve kurset og tænkningen bag, gav lyst til at sætte kurset op for vores to 5.klasser, vel vidende, at det denne gang ikke skulle ende med et skuespil, men at vi havde fået lov til at overvære generelprøven på Den Jyske Operas opsætning af ”Figaros bryllup”. Dette skete torsdag den 15. november.

Et stort ”skred”
Inden da var gået to dage med opvarmning af krop og stemme, musikdramatiskværksted, sangskriverværksted og masser af improvisation. Efter sådan to dage slår det én, at der må være sket noget på skolen over de seneste år: Når man onsdag introducerer, at der de næste to dage skal arbejdes med opera, siger ingen elever ’øv, det gide’ jeg ikke eller andre negative udladninger.

Bevares, det skulle da undre om ikke en enkelt af 33 elever skulle tænke tanken, men alene det, at ingen har parader oppe, at alle går helt utroligt konstruktivt ind i de to dages samarbejde, er et stort ”skred”. Man kunne have eleverne ”mistænkt” for, at konkludere noget i retningen af, at vi møder i forvejen så meget forskelligt/mærkeligt undervejs i skoleforløbet, så hvorfor ikke også opera! Ingen tvivl om, at min kollega David Sommer og Susanne Vinther fra Den Jyske Opera har beredt vejen for mange af os andre.

Både lærerkollegaer, men så sandelig også skolebørn, der ved at være åbne og søgende overfor en genre som opera, får mulighed for at blive beriget musikalsk. Og med afsæt i opførelsen kan koble nyerhvervet viden til eget brug i fag som dansk og musik. Og ikke mindst evnen til at stå frem bliver mærkbart forandret efter sådanne oplevelser.

  • VI ANBEFALER: